Gehouden op:
10 februari 2012

Teksten:
Jesaja 58:1 - 58:12
Galaten 5:16 - 5:25

Samenvatting:

Gods leiding vinden in het dagelijks leven is niet makkelijk. We horen over het algemeen geen stem die ons de weg wijst en met onze nuchtere westerse kijk worden veel dingen die ons zouden kunnen sturen, wegverklaard. Hoewel we wel geloven in Gods leiding is het toch verbazingwekkend hoeveel gebeurtenissen we in de praktijk aan het toeval toeschrijven. Of hoogstens houden we de mogelijkheid open dat iets leiding is, maar ja, je weet het nooit. Deze houding kan er ook voor zorgen dat we gewoon wat proberen in ons leven en God weinig betrekken bij onze keuzes. En dat terwijl we het er waarschijnlijk wel over eens zijn dat God ons wil kennen en ons leven leiden.

Page_white_put Download Bijbelstudie