Wie zijn wij?

Missie
Als koffiebar willen we een ontmoetingsplek voor jongeren zijn waar geestelijke toerusting en ontspanning centraal staan. We willen dat jongeren zich welkom en veilig voelen. Tegelijkertijd moedigen we jongeren aan om hun talenten te ontwikkelen en actief te zijn. We streven ernaar om een herkenbare stichting te zijn die overtuig(en)d werkt door de leiding van Gods geest. De Bijbel is het richtsnoer waarnaar wij handelen en waar we op aan te spreken zijn.

Visie
De jeugd wordt altijd al omringd door allerlei invloeden. Niet in de laatste plaats op het gebied van religie en geloof. In Nederland zijn steeds minder mensen kerkelijk actief, maar de belangstelling voor zingeving en spiritualiteit neemt toe. Urk neemt wat dat betreft een unieke positie in. Op Urk is nog steeds de ruime meerderheid van de bevolking gelovig en kerkelijk actief. Met meer dan twintig kerken is Urk zelfs één van de plaatsen met de grootste kerkdichtheid. Toch zijn veel jongeren zoekende en leven er veel vragen. Onze ervaring is dat jongeren behoefte hebben om hierover te praten met leeftijdsgenoten. Daarnaast zijn jongeren ook op zoek naar een gezellige ontmoetingsplaats om in de weekenden samen te komen.

Binnen deze context heeft de koffiebar haar plaats. De koffiebar wil een interkerkelijke ontmoetingsplek zijn voor jongeren met als drijfveer hen te inspireren hun geloof te leven. Als koffiebar willen we dit doen door het aanbieden van een verantwoorde uitgaansgelegenheid, maar ook door het geven van vorming en toerusting. Het doel van de koffiebar is jongeren uit te dagen hun plek in kerk en samenleving in te nemen, zodat zij daar het grote gebod van Jezus Christus (Mattheus 22: 37-38) vorm kunnen geven. Wij als bestuur, coördinatoren, teamleden, ouders en allerlei andere betrokken vrijwilligers willen dit samen doen, vanuit een interkerkelijke aanpak, geleid door het woord van God en in afhankelijkheid van Gods zegen.
Kernwaarden
1. De koffiebar werkt… samenbindend
2. De koffiebar is… inspirerend
3. De koffiebar werkt in… afhankelijkheid
4. De koffiebar neemt… verantwoordelijkheid

Strategie
In de koffiebar komen en werken verschillende mensen samen vanuit allerlei achtergronden. Er is verschil in kerk, leeftijd, opleiding, interesses, enzovoort. Dit zorgt voor een levendige en dynamische sfeer. Juist daarom is het van belang om een transparante en duidelijke structuur te hebben om de missie en visie in praktijk te kunnen brengen.

Het kenmerkende van de koffiebar is dat er twee kernactiviteiten zijn, ofwel kernpijlers, te weten: toerusting en ontspanning. De structuur van de koffiebar is om deze twee pijlers heen gebouwd. Binnen de structuur zijner twee kernteams (toerusting en ontspanning) actief die zorg dragen voor de onderlinge afstemming en samenhang van activiteiten en teams binnen de pijlers. Binnen deze kernpijlers zijn afzonderlijke teams actief, aan hen is de taak om allerlei activiteiten van verschillend karakter te organiseren. Deze teams zijn zelfsturend omdat verantwoordelijkheid geven en nemen één van de kernwaarden van de koffiebar is. Eindverantwoordelijke voor alle activiteiten en beslissingen van de koffiebar is het bestuur.

We beseffen dat ons werk alleen de betekenis krijgt waarnaar wij streven als we het voortdurend in gebed opdragen aan God. 

Koffiebar, Caritas en De Rots

Stichting Koffiebar Urk is een zelfstandige stichting. Samen met Caritas Urk huren we de ruimte van Stichting de Rots. Laatstgenoemde stichting is opgericht om exploitatie van het gebouw aan Urkerweg 64 mogelijk te maken. Stichting Koffiebar Urk en Caritas Urk zijn beide evenredig vertegenwoordigd in Stichting De Rots.